تماس با ما

آیدی های در قضای مجازی :

@mahdiamoali

جیمیل:

mahdiamoali110 @gmail.com

آیدی سروش :

sapp.ir/mahdiamuali

آیدی کانال سروش :

sapp.ir/zeynabioon

شماره تماس ها :

09125710045
09393294146

کانال آپارات :

aparat.com/zeynabioon1

شماره ثبت قرارگاه جهادی زینبیون :

966805614018

شماره حساب گروه جهادی زینبیون :

6273_8110_9588_2129