دانشجویان نیز به پویش کمک مومنانه پیوستند

سرهنگ اسماعیل کاخ ،مسئول بسیج دانشجویی استان کرمان گفت: طرح کمک مومنانه امروز به همت بسیج دانشجویی اجرا شد این طرح هماهنگ با کل استان به همت سپاه ثارالله استان و نواحی مقاومت بسیج بوده است.

سرهنگ کاخ افزود: بسیج دانشجویی هم همزمان اولین استارت کار را زده است.

او افزود:گروه جهادی بسیج دانشجویی استان با همکاری خیرین استان و شهرستان طرح توزیع کمک مومنانه و طرح مواسات به مستضعفین در حاشیه شهر کرمان را اجرایی کردند.

سرهنگ کاخ تصریح کرد:در مرحله اول ۳۰۰ بسته و در مرحله بعد حدود به هزار بسته توزیع خواهیم کرد.